Experiences

Marta Targońska

Marta Targońska

ApprenticeWarszawa
About me
About me
...
O mnie
O mnie
Moją misją jest propagowanie delikatnego podejścia do siebie, innych i świata oraz zapewnienie dzieciom dobrego początku i optymalnych warunków do rozwoju. Wspieram rodziców, jak i inne osoby zajumjącie się pracą z dziećmi i ich rodzicami w podnoszeniu swoich kompetencji i w budowaniu bezpiecznej więzi z dzieckiem. Pracuję ze stresem, napięciami, emocjami i traumą poprzez ciało i ruch. Pomagam odnaleźć spokój, radość i sens życia. Uczę jak korzystać z mądrości ciała, otworzyć serce i podążać za swoją intuicją. Jestem absolwentka podyplomowych studiów "Psychologii pozytywnej w edukacji i wychowaniu.  Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży" na Uniwersytecie SWPS.  Uczę również delikatnego Masażu Dotyk Motyla dr Evy Reich oraz innych technik wspierających zdrowie i rozwój dzieci i dorosłych.
Experiences
Experiences
...
Doświadczenia
Doświadczenia
Original Play poznałam w 2014 roku. Od tego czasu regularnie biorę udział w szkoleniach, seminariach i zajęciach praktycznych prowadzonych przez dr Freda Donaldsona i mgr Jolantę Graczykowską z Centrum Promocji Original Play® w Europie. Wykorzystuję elementy praktyki Original Play prowadząc zajęcia z dziećmi w różnym wieku, na różnym poziomie rozwoju psychofizycznego, z niemowlętami i ich rodzicami, z dziećmi specjalnej troski i dziećmi w przedszkolach oraz szkołach. Od 2015 roku prowadzę zajęcia w specjalnej szkole podstawowej w Warszawie. Zasady programu z dużym powodzeniem stosuję w zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym regularnie bawiąc ze nastoletnim już synem. Original Play® umożliwiło mi wyjście poza schematy i osiągnięcie rezultatu, jakiego pragnę, czyli rozwiązać konflikt na zasadzie wygrany – wygrany. Doświadczam tego zarówno w kontaktach z dziećmi jak i dorosłymi.