Uncategorized

Jolanta Graczykowska MA

Jolanta Graczykowska, MA.

MentorMentor, Supervisory Board Member, Original Play Foundation
About me
About me
I am the Director, Official Representative and Coordinator of Original Play for Europe. By education I am a teacher. I completed my studies at the Teacher Training College in Czestochowa and my Postgraduate Studies in Policy and Education Management at Warsaw University. I am a mother of two great kids. I have been working with the Original Play program and cooperating with Fred Donaldson since 2002. I organize and lead workshops, training seminars and practical trainings in Poland and other countries. I have realized the Original Play program in institutions such as primary schools, gymnasiums, high schools, all kinds of kindergartens, institutions for special needs children and adults, integration institutions, special purpose schools and education centers, hospitals for cancer children, and children under respirators, educational and care institutions, orphanages, and pre-adoption centers. I also cooperate with some Polish universities. I have played with more than 10.000 children all over the world. In 2008 I received a recommendation for The Original Play program from the National in-service Teacher Training Centre in Poland. Its principles were accepted for the values it promotes, simplicity and at the same time variety. I was invited by The Permanent Representative of the Republic of Poland to the United Nations Office in Geneva together with the International Korczak Association to the international seminar devoted to Dr. Janusz Korczak:” Towards Inclusive Education- Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Child”. The seminar was held in May 2014 in the premises of the Polish Consulate. I received honorary patronage for The International Project of School Exchange in Original Play program from The Polish Committee of UNESCO. Since 2004 I have led the Original Play Promotion Center, which coordinates and promotes Original Play in Poland and other countries. I organize International Training Seminars in Original Play. Specialists from all over the world come to these seminars from the USA, Austria, Sweden, Germany, Italy, Greece, the Czech Republic, Switzerland, Holland, Bahrain, and France. I am the Founder and the Member of Supervisory and Management Board of International Foundation for Original Play and a Member of The Advisory Council for the Austrian Original Play Association.
O mnie
O mnie

Jestem oficjalnym przedstawicielem i koordynatorem programu Original Play® w Europie. Z wykształcenia jestem nauczycielem. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie i Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajmuję się programem Original Play i współpracuję z Fredem Donaldsonem od 2002 r.

Organizuję i prowadzę kursy, warsztaty, seminaria i różnego rodzaju treningi praktyczne w Original Play, w Polsce i w innych krajach.

Jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci.

Zastosowałam Original Play w Polsce, w placówkach tj.: szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, placówkach integracyjnych, ośrodkach szkolno- wychowawczych, szpitalach dla dzieci chorych na nowotwory i dzieci pod respiratorami, w placówkach zajmujących się edukacją i opieką nad dziećmi (ogniska szkolno – wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki praedopcyjne, domy dziecka).

Bawiłam się z ponad 10 tys. dzieci w różnych częściach świata.

W 2008 r. otrzymałam dla Original Play rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w Warszawie.

W 2014 zaprezentowałam Original Play  w Polskim Przedstawicielstwie przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie w ramach seminarium: „ Towards Inclusive Education- Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Children”.

Otrzymałam dla projektu „Edukacja dla pokoju- Międzynarodowy Projekt Szkolnej Wymiany dzieci w ramach programu Original Play” honorowy patronat Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Prowadzę Centrum Promocji ORIGINAL PLAY, które od 2004 r.  koordynuje i prowadzi działalność promującą Original Play w Polsce i za granicą.

Organizuję międzynarodowe seminaria w Original Play, na które od 2008 r. przejeżdżają specjaliści z całego świata:  USA, Austrii, Niemiec, Szwecji, Szwajcarii, Francji, Włoch, Norwegii, Grecji, Bahrajn.

Współpracuję z kilkoma uczelniami wyższymi w Polsce.

Jestem Fundatorem, członkiem Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu Międzynarodowej Fundacji Original Play, a także członkiem Rady Nadzorczej Austriackiego Stowarzyszemia Original Play.

Über mich
Über mich
Ich bin Direktorin, offizielle Vertreterin und Koordinatorin von Original Play in Europa. Mein Grundberuf ist Lehrerin. Mein Studium habe ich am College für Pädagogik in Czestochowa und mein postgraduales Studium in Politik- und Bildungsmanagement an der Universität Warschau absolviert. Ich bin Mutter von zwei tollen Kindern. Seit 2002 arbeite ich mit dem Original Play Programm und kooperiere mit Fred Donaldson. Ich organisiere und leite Workshops, Trainingsseminare und praktische Trainings in Polen und anderen Ländern. Ich habe das Original Play Programm in Institutionen wie Volksschulen, Gymnasien, Kindergärten aller Art, Einrichtungen für Kinder und Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen, Integrationseinrichtungen, Sonderschulen, Bildungszentren, Krankenhäusern für Kinder mit Krebserkrankungen und unter Beatmungsgeräten, in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Waisenhäusern und Adoptions-Zentren durchgeführt. Ich kooperiere auch mit einigen polnischen Universitäten. Ich habe mit mehr als 10.000 Kindern auf der ganzen Welt gespielt. Im Jahr 2008 erhielt das Original Play Programm eine Empfehlung vom Nationalen Lehrerfortbildungszentrum in Polen. Als besonders wertvoll wurde herausgestellt, dass die Prinzipien des Original Plays zugleich Einfachheit und Vielfalt fördern. Im Jahr 2014 habe ich Original Play bei der polnischen Vertretung im Büro der Vereinten Nationen in Genf im Rahmen des Seminars "Auf dem Weg zu inklusiver Bildung - Janusz Korczak und die Konvention über die Rechte von Kindern" vorgestellt. Das Seminar fand im Mai 2014 in den Räumlichkeiten des polnischen Konsulats statt. Das Polnische Komitee der UNESCO übernahm die Schirmherrschaft für das internationale Projekt "Bildung für den Frieden - internationales Schulaustausch-Projekt". Seit 2004 leite ich das Original Play Promotion Center, das Original Play in Polen und anderen Ländern koordiniert und verbreitet. Ich organisiere internationale Trainingsseminare in Original Play. Zu diesen Seminaren kommen Spezialist*innen aus der ganzen Welt: den USA, Österreich, Schweden, Deutschland, Italien, Griechenland, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Holland, Bahrain und Frankreich. Ich bin Gründerin, Mitglied des Aufsichtsrats und des Vorstandes der "Internationalen Stiftung für Original Play" und Vorstandsmitglied des Vereins "Original Play Österreich - von Herzen spielen".
Academic biography
Academic biography

I have presented Original Play at the following conferences and seminars:

 • The Third Conference for „Young children – Cognition in play” at The Academy of Special Needs Education, in 2017.
 • The Third Conference at The School of Economics and innovation in Lublin dedicated to „Communication and Interaction with People with Autism and Asperger Syndrome” in 2016.
 • The Third Edition of The Conference in PEDAGOGIUM – School of Social Studies in Warsaw dedicated to „How good is a person – orphanhood – emanation of good or bad?" in 2016.
 • The seminar dedicated to Janusz Korczak „Inclusive education – Janusz Korczak and Convention of the Rights of the Child” in the Permanent Mission of the Republic of Poland to the United Nations, in 2014.
 • The Conference „We are making children's dream come true” organised by Urząd Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy, in 2014.
 • Conference Original Play in the Townhall of Sosnowiec, 2013
 • Seventh International Conference „The basics of education. Trends of civilization in view of knowledge, another person, society” Akademia J. Długosza, Częstochowa, in 2013
 • The Conference „Peer relationships without violence – solutions to the problem of violence and the phenomenon of exclusion among kids and teenagers”; the conference organised by Urząd Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy, in 2012.
 • The International Conference „To the one, who loved with heart” dedicated to commemoration of The Year of Janusz Korczak” organised by Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, in 2012.
 • The Tenth Conference for teachers „Education in integration”, Gdańsk, in 2010. The Conference Original Play „Playing by heart – education for peace in the world of conflicts and competition”, under the auspices of The Polish Committee for UNESCO and Urzędu Dzielnicy Żoliborz, Warszawa, in 2009.
 • The seminar „Childrens' health should be accorded particular care”, Warsaw, in 2009.
 • The seminar „The basics of education. The subject in the pedagogical discourse” Akademia J. Długosza, Częstochowa,in 2009.
 • The seminar „The basics of education. Epistemology vs. Educational practice” Akademia J. Długosza, Częstochowa, in 2009.
 • The seminar „The basics of education. Continuity and change” Akademia J. Długosza, Częstochowa, in 2008. The Fourth Conference of Principals of Kindergarten organized by Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Miętne, in 2008.
 • The second Warsaw Forum of Parents and Parents' Council, in 2008.
 • The Centre for Teachers' Improvement, Warsaw, in 2007. The Third Educational Festival in Płock, in 2007.
 • The Conference for teachers organized by the publishing house Librus i Mac, Katowice.
 • The presentation of Original Play – the lecture in The Elementary School Etz Chaim in Wrocław; organized by Integracyjny Punkt Przedszkolny "Puchatkowa Załoga" i ASTO Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny.

I have realized the following projects:

 • Project "Integration” for students of primary school (Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Nasza Szkoła”) and children from special kindergarten (Przedszkole Specjalne Nr 249) in Warsaw, 2018.
 • Project "Integration” for students of primary school (Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Nasza Szkoła”) and special school (Zespół Szkół Specjalnych Nr 100) in Warsaw, 2017.
 • Project „To learn social skills” for children from two integration kindergartens (Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi and Przedszkole Integracyjne Nr 120) in Warsaw, 2016.
 • Project “Life without a slap- happy childhood and responsible parenthood” students of school in Borzęcin Duży and kids from socio therapeutic center in Józefów, 2014.
 • Prevention Anti- Alcoholic Project in Borzęcin Duży, 2014.
 • Integration Project including students of gymnasium, high school and students of special school (Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7, Społeczne Gimnazjum nr 55, Zespół Szkół Specjanych Nr 100) in Warsaw, 2014.
 • Project “Happy childhood” including students of gymnasium and high school playing with children in the orphanage (Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7, Społeczne Gimnazjum nr 55, Dom Dziecka Nr 16) in Warsaw, 2013.
 • Prevention Project "Against aggression and violence, to recognize and to name emotions”, 2011.
 • Project „Play together teaches and develops us”, Warsaw, 2010.
 • Project "Original Play. The school – the safe place to learn and develop”, Warsaw, 2009.
 • The prevention project "Project against aggression", Warsaw, 2008.
 • The International School Exchange Project, 2008- 2014.
 • The aim of the project was to use the Original Play Program to create a feeling of belonging among children from Austria and Poland, as a pilot program to use Original Play as a means of cultural and social integration among children from European countries. This is an innovative undertaking in Europe, demonstrating that through Original Play it is possible to remove linguistic and cultural barriers, and at the same time create the fundamental and indispensable conditions for development of peace in the world. The project was realized in 4 stages: 1. The children from Poland and Austria participated in the project in Warsaw, 2008. 2. The children from Poland and Austria participated in the project in Sistrans/ Innsbruck, 2008. 3. The children from Poland, Austria, Germany and Italy participated in the project in Warsaw, 2009. 4. The teenagers from gymnasium and high school (Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 7, Społeczne Gimnazjum Nr 55) participated in a school exchange project in USA, 2014.
 • Project “Childhood without violence and fear", Warsaw, 2007.

I have authored the following articles in scientific journals:

 • Graczykowska J. (2008), The experiences and benefits of using Original Play program among children and adolescents in Poland [in:] A. Gofron. M. Piasecka, (red.), The base of education. The epistemology and educational practice,
 • Częstochowa. Graczykowska J., Foks U. (2009), The Education for Peace- The International School Exanche Project in Original Play [in:] [w:] A. Gofron, M. Piasecka (red.) The base of eduaction. The continuity and change, Częstochowa.
 • Graczykowska J. (2010), To give and receive love- the role of Original Play in educational practice and theory [in:] A. Gofron, B. Łukasik (red.) The base of education. The entity in pedagogical discourse, Kraków.
 • Graczykowska J. (2009), Original Play®- the foundation for learning and development of children in kindergarten’s age. ABC Wychowania i Zdrowia, Nr 24.

I have practiced Original Play in the following institutions:

 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 100 w Warszawie
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Janusz Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie
 • Przedszkole Specjalne Nr 249 w Warszawie
 • Społeczne Gimnazjum Nr 55 i Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 7 im. Bronisława Geremka Warszawie
 • Dom Dziecka Nr 16 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa Nr 92 w Warszawie
 • Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
 • Przedszkole Nr  81 w Warszawie
 • Przedszkole Nr 331 w Warszawie
 • Przedszkole Nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu
 • Integracyjny Punkt Przedszkolny "Puchatkowa Załoga"
 • Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Głogowie
 • Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie
 • Szkoła Specjalna Nr 5 im. M. Grzegorzewskiej w Sopocie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Damnicy
 • Happy Kids' Academy - Europejskie Przedszkole Językowe w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Zielona Wieża” w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Językowe „ Leśne Ludki” w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole „ Kraina Fantazji” w Łomiankach
 • Niepubliczne Przedszkole „ Wieża Jeża” w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Korczakowskie „Kajtuś Czarodziej” w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Krasnal w Krakowie
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi  Niesprawnościami w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Hrubieszowie
 • Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowe” w Tczewie
 • Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”
 • Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Podaruj trochę słońca"
 • Fundacja Rozwiązać Autyzm
 • Fundacja „Sto Pociech”
 • Fundacja „Pomoc Rodzinie”
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
 • Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TRATWA
 • Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”
 • Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
 • Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Mińsku Mazowieckim
 • Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
 • Centrum Wspomagania Rozwoju w Gdańsku
 • ASTO Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny
 • Świetlica Socjoterapeutyczna przy Parafii Matki Bożej w Ożarowie Mazowieckim
 • Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Borzęcinie Dużym
 • Ognisko Dziecięco – Młodzieżowym w Izabelinie
 • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Częstochowie
 • Dom Opieki Społecznej Sióstr Albertynek w Poraju
 • Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
 • Centrum Rozwoju BEREK we Wrocławiu
 • Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim
 • Fundacja Fascynacje
 • Fundacja SYNAPSIS
 • Przedszkole Nr 77 w Markach
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 w Markach
 • Przedszkole Nr 119 w Warszawie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ Nasza Szkoła” w Warszawie
Życiorys naukowy
Życiorys naukowy

Wykształcenie

Studia magisterskie
 • Studia wyższe magisterskie, kierunek pedagogika, w zakresie wczesnej  edukacji dziecka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
Studia podyplomowe
 • Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą, Uniwersytet Warszawski.

Publikacje naukowe (recenzowane)

Artykuły w czasopismach (lista B)
 • Donaldson O. F., Graczykowska J., The playful brain: educating for beloning, “Podstawy Edukacji” 2014, tom 7, ISNN 2081-2264, s. 441-454.
 • Graczykowska J., Dawać i otrzymywać miłość - rola Original Play® w praktyce i teorii edukacyjnej, „Podstawy Edukacji” 2010, tom 3, ISSN 2081-2264, s. 361-373.
 • Graczykowska J., Foks U., Edukacja dla Pokoju - Projekt Międzynarodowej Szkolnej Wymiany Dzieci w ramach programu „Original Play®”, „Podstawy Edukacji” 2009, tom 2, ISSN 2081- 2264, s. 2008-224.
Rozdziały w monografiach
 • Graczykowska J., Doświadczenia i korzyści z wdrażania programu „Original Play”™ wśród dzieci i młodzieży w Polsce, w: Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna, pod red. A. Gofrona, M. Piaseckiej, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2008, ISBN 978-83-7455-070-3, s. 119-132.
 • Graczykowska J., Metody relaksowo-koncentrujące w pracy z dziećmi i młodzieżą (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych), w: Nauczyciel – Szkoła – Język - Kultura, pod. red. U. Ordon, S. Podobińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000, ISBN 83-7098-706-0, s. 91-100.
Artykuły popularno- naukowe
 • Graczykowska J., Original Play® (Pierwotna Zabawa) podstawą rozwoju i uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym, w: „Żorski Biuletyn Profilaktyczno-Oświatowy. ABC Wychowania i Zdrowia” 2009, nr 24, ISSN 1730-8615, s. 6-7.

Konferencje (wystąpienia czynne)

Konferencje międzynarodowe

 • J. Graczykowska, 2014, The Use of Original Play to solve the problem of discrimination in children’s life, Międzynarodowe Seminarium - Towards Inclusive Education - Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Children, zorganizowane przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Genewa, 31.05.2014 r.
 • J. Graczykowska, 2012, Jak kochać dziecko? - Original Play w świetle problemów edukacyjnych, Międzynarodowa konferencja poświęcona obchodom Roku Korczakowskiego - Temu, który ukochał sercem, zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Rzeszów, 12.09.2012 r.
 • J. Graczykowska, 2009, Dawać i otrzymywać miłość – rola Original Play w praktyce i teorii edukacyjnej, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym, zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań AJD w Częstochowie, Częstochowa, 16-17.11.2009 r.
 • J. Graczykowska, 2008, Edukacja dla pokoju - Projekt Międzynarodowej Szkolnej Wymiany Dzieci w ramach programu Original Play, II Międzynarodowe Seminarium Naukowe – Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana, zorganizowane przez Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań AJD w Częstochowie, Częstochowa, 15.12.2008 r.
 • J. Graczykowska, 2007, Doświadczenia i korzyści płynące z wdrażania programu „Original Play”™ wśród dzieci i młodzieży w Polsce, I Międzynarodowe Seminarium Naukowe – Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna, zorganizowane przez Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań AJD w Częstochowie, Częstochowa, 13.12.2007 r.

Konferencje krajowe

 • J. Graczykowska, 2019, Zabawa Pierwotna (Original Play) - czas, by kochać i być kochanym, Konferencja "Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej", zorganizowana przez Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, Piła, 14.03.2019 r.
 • J. Graczykowska, 2019, Zabawa Pierwotna (Original Play) - czas, by kochać i być kochanym, Konferencja "Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej", zorganizowana przez Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, Poznań, 28.02.2019 r.
 • J. Graczykowska, 2017, Jak kochać, by dziecko czuło się kochane? - zabawa pierwotna (Original Play) w budowaniu podmiotowej relacji z dzieckiem, III Konferencja Naukowo- Szkoleniowa - Małe Dziecko - Poznanie w zabawie, zorganizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Warszawa, 03.06.2017 r.
 • J. Graczykowska, 2016, Original Play (Zabawa Pierwotna) w budowaniu relacji z dzieckiem autystycznym, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa - Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, 25.04.2016 r.
 • J. Graczykowska, 2016, Original Play - być ponad podziałami, II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Ile dobrego jest w człowieku? Sieroctwo - emanacje dobra czy zła?, zorganizowana Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Pedagogium WSNS oraz Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji i Animacji KONTRA w Wyższej Szkole Nauk Społecznych, w Warszawie, Warszawa, 02.06.2016 r.
 • J. Graczykowska, 2013, Podmiotowość w praktyce Original Play, Konferencja - Original Play - podstawy uczenia się i rozwoju dzieci, zorganizowana przez Urząd Miasta w Sosnowcu, Sosnowiec, 07.06.2013 r.
 • J. Graczykowska, 2012, Relacje rówieśnicze bez agresji i przemocy - rozwiązywanie problemu agresji i zjawiska wykluczenia wśród dzieci i młodzieży, konferencja zorganizowana przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Warszawa, 02. 2012 r.
 • J. Graczykowska, 2010, Original Play: budowanie i wzmacnianie u dzieci poczucia szczęścia oraz bycia kochanym, X Ogólnopolska Konferencja Nauczania i Wychowania Integracyjnego „Umiem fruwać! Kreatywność dziecięca a nauczanie i wychowanie w integracji”, konferencja zorganizowana przez Szkołę Podstawową Nr 44 w Gdańsku, Gdańsk, 09.04.2010 r.
 • J. Graczykowska, 2009, Zabawa przez serce - Edukacja dla pokoju w świecie konfliktów i rywalizacji, konferencja zorganizowana przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Warszawa, 28.10.2009 r.
 • J. Graczykowska, 2009, Original Play – rozwój i uczenie się bez agresji i stresu, Seminarium - Zdrowie Dzieci Naszą Troską, zorganizowane przez Forum Rodzice w Edukacji, Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy i Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, Warszawa, 24.03.2009 r.
 • J. Graczykowska, 2008, Original Play – formą łagodzenia agresji w szkole, II Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców- Bezpieczna szkoła zależy od nas, Warszawa, 20.10.2008 r.
 • J. Graczykowska, 2008, Original Play – podstawa uczenia się oraz rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym, IV Krajowa Konferencja Dyrektorów Przedszkoli, zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Miętne, 01.03.2008 r.
 • J. Graczykowska, „Dzieciństwo bez agresji i przemocy”, III Festiwal Edukacyjny w Płocku, Płock, 19-21.04.2007 r.

Udział w projektach edukacyjnych

 • Projekt Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci, organizator Plastusiowe Przeszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 414 w Warszawie, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy, 2022 r.
 • Projekt Zajęcia Original Play- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, organizator Jesteśmy Blisko Sp. z o.o., Przedszkole Zielona Wieża w Warszawie, 2022 r.
 • Projekt Wychowanie bez przemocy, agresji i lęków. Program Original Play (Zabawa Pierwotna) w profilaktyce i rozwiązywaniu problemu przemocy i uzależnień. Organizator m.st. Warszawa, projekt w ramach zadania publicznego „Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, 2021 r.
 • Projekt zajęć warsztatowych Original Play dla dzieci, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Błoniu, Błonie, 2019 r.
 • Projekt  Kształtowanie Umiejętności Społecznych w oparciu o program Original Play dla dzieci w wieku przedszkolnym, organizator Przedszkole Integracyjne Nr 120 w Warszawie, Warszawa, 2016 r.
 • Projekt Życie bez klapsa - szczęśliwe dzieciństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo, organizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, Borzęcin Duży, Józefów, 2014 r.
 • Projekt zajęć warsztatowych Original Play dla dzieci w ramach profilaktyki antyalkoholowej,  organizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, Borzęcin Duży, 2014 r.
 • Projekt Radosne dzieciństwo, organizator Dom Dziecka Nr 16 w Warszawie, 2013 r.
 • Projekt Original Play, z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy, prawidłowego rozpoznawania i nazywania emocji, organizator Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, 2011 r.
 • Projekt Original Play - Wspólna zabawa uczy nas i rozwija;  organizator Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Warszawa, 2010 r.
 • Projekt Original Play - Szkoła bezpiecznym miejscem dla rozwoju i uczenia się, organizator Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Warszawa, 2009 r.
 • Projekt zajęć edukacyjnych dla dzieci w ramach profilaktyki przeciw agresji; organizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Maz, 2008 r.
 • Projekt zajęć edukacyjnych dla dzieci w ramach profilaktyki przeciw agresji; realizacja w ponadgminnych świetlicach wsparcia dziennego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, organizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Maz, 2007 r., Borzęcin Duży, Izabelin, 2007r.
 • Projekt szkolny Original Play („Pierwotna, Naturalna Zabawa”)- „Dzieciństwo bez przemocy i lęku, projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją „Pomoc Rodzinie” w Łomiankach, 2006 r.
 • Projekt Międzynarodowej Szkolnej Wymiany w Original Play:
 1.  etap realizacji projektu z udziałem dzieci z Polski i Austrii, organizator Szkoła Podstawowa Nr 92 w Warszawie, czerwiec 2008 r.
 2. etap projektu z udziałem dzieci z Polski i Austrii, organizator Lindenschule w Innsbrucku/ Austria , październik 2008 r.
 3. etap projektu z udziałem dzieci z Polski, Austrii, Niemiec i Włoch, projekt pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO), organizator Szkoła Podstawowa Nr 92 w Warszawie, październik 2009 r.
 4. etap projektu z udziałem dzieci z Polski, USA, Austrii i Niemiec, organizator Szkoła Podstawowa Nr 92 w Warszawie, Warszawa, maj 2012
 5. etap projektu z udziałem dzieci i młodzieży z Polski i USA,  organizatorzy Społeczne Gimnazjum Nr 55 i Społeczne Liceum Nr 7 w Warszawie i Easton Country Day School/ USA, Easton, CT/USA, maj 2012 r.

Współpraca w Original Play, z placówkami w Polsce:

 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 100 w Warszawie
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Janusz Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie
 • Przedszkole Specjalne Nr 249 w Warszawie
 • Społeczne Gimnazjum Nr 55 i Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 7 im. Bronisława Geremka Warszawie
 • Dom Dziecka Nr 16 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa Nr 92 w Warszawie
 • Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
 • Przedszkole Nr  81 w Warszawie
 • Przedszkole Nr 331 w Warszawie
 • Przedszkole Nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu
 • Integracyjny Punkt Przedszkolny "Puchatkowa Załoga"
 • Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Głogowie
 • Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie
 • Szkoła Specjalna Nr 5 im. M. Grzegorzewskiej w Sopocie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Damnicy
 • Happy Kids' Academy - Europejskie Przedszkole Językowe w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Zielona Wieża” w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Językowe „ Leśne Ludki” w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole „ Kraina Fantazji” w Łomiankach
 • Niepubliczne Przedszkole „ Wieża Jeża” w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Korczakowskie „Kajtuś Czarodziej” w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Krasnal w Krakowie
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi  Niesprawnościami w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Hrubieszowie
 • Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowe” w Tczewie
 • Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”
 • Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Podaruj trochę słońca"
 • Fundacja Rozwiązać Autyzm
 • Fundacja „Sto Pociech”
 • Fundacja „Pomoc Rodzinie”
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
 • Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TRATWA
 • Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”
 • Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
 • Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Mińsku Mazowieckim
 • Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
 • Centrum Wspomagania Rozwoju w Gdańsku
 • ASTO Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny
 • Świetlica Socjoterapeutyczna przy Parafii Matki Bożej w Ożarowie Mazowieckim
 • Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Borzęcinie Dużym
 • Ognisko Dziecięco – Młodzieżowym w Izabelinie
 • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Częstochowie
 • Dom Opieki Społecznej Sióstr Albertynek w Poraju
 • Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
 • Centrum Rozwoju BEREK we Wrocławiu
 • Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim
 • Fundacja Fascynacje
 • Fundacja SYNAPSIS
 • Przedszkole Nr 77 w Markach
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 w Markach
 • Przedszkole Nr 119 w Warszawie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ Nasza Szkoła” w Warszawie
Akademische Biographie
Akademische Biographie

Ich habe Original Play bei folgenden Konferenzen und Seminaren präsentiert:

 • Dritte Konferenz für „Junge Kinder - Kognition im Spiel“ an der Academy of Special Needs Education (2017)
 • Dritte Konferenz an der School of Economics and Innovation in Lublin mit dem Schwerpunkt „Kommunikation und Interaktion mit Menschen mit Autismus und Asperger Syndrom (2016)
 • Dritte Ausgabe der Nationalen wissenschaftlichen Konferenz im PEDAGOGIUM der Hochschule für Sozialwissenschaften in Warschau zum Thema: "Wie viel Gutes ist in einer Person? Waisen - Emanationen von Gut oder Böse?" (2016)
 • Janusz Korczak gewidmetes Seminar: "Inklusiver Unterricht - Janusz Korczak und die Kinderrechtskonvention" am Sitz der Polnischen Vertretung bei der UNO (2014)
 • Konferenz „Wir lassen Kinderträume wahr werden“ organisiert von Urząd Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy (2014)
 • Original Play Konferenz im Rathaus von Sosnowiec (2013)
 • Siebte internationale Konferenz „Die Basis der Erziehung. Zivilisationstrends im Hinblick auf Wissen, andere Personen, Gesellschaft“ Akademia J. Długoszy, Częstochowa (2013)
 • Konferenz „Peer-Beziehungen ohne Gewalt - Lösungen des Gewaltproblems und des Phänomens der Ausgrenzung unter Kindern und Jugendlichen“ organisiert von Urząd Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy (2012)
 • Internationale Konferenz „Dem einen, der mit dem Herzen liebte“ anlässlich des Janusz Korczak-Jahres organisiert von Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli (2012)
 • Zehnte Konferenz für Lehrer „Ausbildung in Integration“ in Danzig (2010)
 • Konferenz Original Play „Von Herzen spielen - Ausbildung für den Frieden in einer Welt von Konflikten und Wettbewerb“ unter der Schirmherrschaft des Polish Committee for UNESCO and Urzędu Dzielnicy Żoliborz in Warschau (2009)
 • Seminar „Kindergesundheit verdient besondere Aufmerksamkeit“ in Warschau (2009
 • Seminar „Die Grundlagen der Erziehung. Das Subjekt im pädagogischen Diskurs“ Akademia J. Długosza in Częstochowa (2009)
 • Seminar „Die Grundlagen der Erziehung. Epistemologie vs. Erzieherische Praxis“ Akademia J. Długosza in Częstochowa (2009)
 • Seminar „Die Grundlagen der Erziehung. Kontinuität und Veränderung“ Akademia J. Długosza in Częstochowa (2008)
 • Vierte Konferenz der Kindergartenleitungen organisiert von Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty in Miętne (2008)
 • Zweites Warschauer Forum der Eltern und Elternvertreter (2008)
 • Zentrum für Lehrerbildung in Warschau (2007)
 • Drittes Erziehungsfestival in Płock (2007)
 • Lehrer-Konferenz organisiert vom Verlagshaus Librus i Mac in Katowice
 • Präsentation von Original Play - Vortrag in der Elementary School Etz Chaim in Wrocław organisiert von Integracyjny Punkt Przedszkolny "Puchatkowa Załoga" i ASTO Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny

Ich habe folgende Projekte realisiert:

 • Projekt "Integration” für Schüler der Grundschule (Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Nasza Szkoła”) und Kinder des Spezialkindergartens (Przedszkole Specjalne Nr 249) in Warschau, 2018.
 • Projekt "Integration” für Schüler der Grundschule (Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Nasza Szkoła”) und der Sonderschule (Zespół Szkół Specjalnych Nr 100) in Warschau, 2017.
 • Projekt „Soziale Fähigkeiten lernen” für Kinder aus zwei Integrationskindergärten (Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi und Przedszkole Integracyjne Nr 120) in Warschau, 2016.
 • Projekt “Leben ohne Schläge - glückliche Kindheit und verantwortungsvolle Elternschaft” für Schüler der Schule in Borzęcin Duży und Kinder des sozialtherapeutischen Zentrums in Józefów, 2014.
 • Anti-Alkohol-Präventionsprojekt in Borzęcin Duży, 2014.
 • Integrations-Projekt für Schüler von Gymnasium, weiterführender Schule und Sonderschule (Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7, Społeczne Gimnazjum nr 55, Zespół Szkół Specjanych Nr 100) in Warschau, 2014.
 • Projekt “Glückliche Kindheit” für Schüler von Gymnasium und weiterführender Schule, die mit Kindern im Waisenhaus spielen (Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7, Społeczne Gimnazjum nr 55, Dom Dziecka Nr 16) in Warschau, 2013.
 • Präventionsprojekt "Gegen Aggression und Gewalt, Gefühle erkennen und benennen”, 2011.
 • Projekt „Zusammen spielen bildet und entwickelt uns”, Warschau, 2010.
 • Projekt "Original Play. Die Schule – ein sicherer Ort zum Lernen und Wachsen”, Warschau, 2009.
 • Präventionsprojekt "Projekt gegen Aggression", Warschau, 2008.
 • Internationales Schulaustausch Projekt, 2008- 2014. Das Ziel des Projekts war es, das Original Play Program zu benutzen, um ein Gefühl der Verbundenheit zwischen Schülern aus Österreich und Polen entstehen zu lassen, als ein Pilotprojekt, in dem Original Play als Methode für kulturelle und soziale Integration von Kindern aus Europa verwendet wird. Dieser Ansatz ist innovativ in Europa. Er beweist, dass es möglich ist, durch Original Play sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden und gleichzeitig die fundamentalen und unabdingbaren Vorraussetzungen für Frieden in der Welt zu schaffen. Das Projekt wurde in 4 Stufen realisiert: 1. Die Kinder aus Polen und Österreich nahmen am Projekt in Warschau teil, 2008. 2. Die Kinder aus Polen und Österreich nahmen am Projekt in Sistrans/ Innsbruck teil, 2008. 3. Die Kinder aus Polen und Österreich, Deutschland und Italien nahmen am Projekt in Warschau teil, 2009. 4. Die Kinder aus dem Gymnasium und der weiterführenden Schule (Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 7, Społeczne Gimnazjum Nr 55) nahmen am Schulaustauschprojekt in den USA teil, 2014.

Ich habe folgende Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften verfasst:

 • Graczykowska, J. (2010): Dawać i otrzymywać miłość- rola Original Play® w praktyce i teorii edukacyjnej (Liebe geben und empfangen - die Rolle von Original Play® in der pädagogischen Praxis und Theorie) in Gofron, A., Piasecka, M. [Hg.] Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym (Entität im pädagogischen Diskurs), Krakau.
 • Graczykowska, J. (2009): Original Play® (Pierwotna Zabawa) podstawą rozwoju i uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym (Original Play® - Grundlage für die Entwicklung und das Lernen von Vorschulkindern) in „ABC Wychowania i Zdrowia, Nr 24“ (ABC Bildung und Gesundheit, Nr. 24)
 • Graczykowska, J. (2009): Edukacja dla Pokoju- Projekt Międzynarodowej Szkolnej Wymiany Dzieci w ramach programu „Original Play®“ (Erziehung zum Frieden - Das internationale Schulaustauschprojekt für Kinder im Rahmen des Original Play® Programms) in Gofron, A., Piasecka, M. [Hg.] Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana (Grundlagen der Erziehung. Kontinuität und Wandel), Częstochowa.
 • Graczykowska, J. (2008): Doświadczenia i korzyści z wdrażania programu „Original Play”™ wśród dzieci i młodzieży w Polsce (Erfahrungen und Nutzen bei der Umsetzung des „Original Play“™ Programms mit Kindern und Jugendlichen in Polen) in Gofron, A., Piasecka, M. [Hg.] Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna (Grundlagen der Erziehung. Epistemologie und pädagogische Praxis), Częstochowa.

In folgenden Institutionen habe ich Original Play gespielt:

Kindergärten
 • Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
 • Przedszkole Nr  81 w Warszawie
 • Przedszkole Nr 331 w Warszawie
 • Przedszkole Nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu
 • Przedszkole Nr 77 w Markach
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 w Markach
 • Przedszkole Nr 119 w Warszawie
 • Happy Kids' Academy - Europejskie Przedszkole Językowe w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Zielona Wieża” w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Językowe „ Leśne Ludki” w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole „ Kraina Fantazji” w Łomiankach
 • Niepubliczne Przedszkole „ Wieża Jeża” w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Korczakowskie „Kajtuś Czarodziej” w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Krasnal w Krakowie
 • Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowe” w Tczewie
Inklusiv- und sonderpädagogische Kindergärten:
 • Przedszkole Specjalne Nr 249 w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężonymi  Niesprawnościami w Warszawie
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Hrubieszowie
Inklusiv- und sonderpädagogische Schulen:
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 100 w Warszawie
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Janusz Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie
 • Szkoła Specjalna Nr 5 im. M. Grzegorzewskiej w Sopocie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Damnicy
 • Integracyjny Punkt Przedszkolny "Puchatkowa Załoga" (Integrations-Vorschule)
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim
Gymnasien
 • Społeczne Gimnazjum Nr 55 i Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 7 im. Bronisława Geremka Warszawie
 • Dom Dziecka Nr 16 w Warszawie (Kinderheim)
Grundschulen
 • Szkoła Podstawowa Nr 92 w Warszawie
 • Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie
 • Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ Nasza Szkoła” w Warszawie
Stiftungen / Bildungsinstitutionen / Zentren für Familien / Therapiezentren / soziale Organisationen
 • Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Głogowie
 • Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”
 • Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Podaruj trochę słońca"
 • Fundacja Rozwiązać Autyzm
 • Fundacja „Sto Pociech”
 • Fundacja „Pomoc Rodzinie”
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
 • Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TRATWA
 • Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”
 • Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
 • Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Mińsku Mazowieckim
 • Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
 • Centrum Wspomagania Rozwoju w Gdańsku
 • ASTO Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny
 • Świetlica Socjoterapeutyczna przy Parafii Matki Bożej w Ożarowie Mazowieckim
 • Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Borzęcinie Dużym
 • Ognisko Dziecięco – Młodzieżowym w Izabelinie
 • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Częstochowie
 • Dom Opieki Społecznej Sióstr Albertynek w Poraju
 • Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
 • Centrum Rozwoju BEREK we Wrocławiu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim
 • Fundacja Fascynacje
 • Fundacja SYNAPSIS
Photo gallery
Photo gallery
The gallery was not found!