Logo Original Play Greece

Foto of Original Play

Στόχοι του Ιδρύματος

 • εκπαιδευτική δράση προώθησης και εφαρμογής του Original Play.
 • Αντιλήψεις και αρχές σε διάφορες διαστάσεις την κοινωνικής ζωής.
 • δημιουργία προδιαγραφών και εξασφάλιση της ποιότητας σχετικά με το πώς οι αντιλήψεις και οι αρχές του original play  συνδέονται .
 • Συντονισμός, αφομοίωση και καταγραφή των δραστηριοτήτων των ατόμων και των οργανισμών που δεσμεύονται στην εφαρμογή των αρχών και των πρακτικών  του original play.
 • εκπαιδευτική και πολιτισμική δραστηριότητα που σκοπό έχει μια κοινή αντίληψη για τη παιδική ηλικία ως το πιο σημαντικό στάδιο στην ανθρώπινη ανάπτυξη, που έχει επίδραση σε όλη του τη ζωή, στη ζωή των κοινωνιών και στο ρόλο που παίζει για την ύπαρξη της ειρήνης στον κόσμο.
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σκοπεύουν να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά , τους εφήβους και τους ενήλικες μέσα από τη πρακτική του Original Play, ειδικά προλαμβάνοντας και μετριάζοντας τα προβλήματα επιθετικότητας, βίας και κοινωνικού αποκλεισμού.
 • ερευνητική δραστηριότητα με αναλύσεις, μετρήσεις και καταγραφές σχετικά με την επιρροή του original play στη ποιότητα της κοινωνικής ζωής.
 • Φιλανθρωπική δράση που συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες.

Το διεθνές Ίδρυμα για το Original Play καθιερώθηκε και καταγράφηκε ως μη κερδοδκοπικός φορέας στη Πολωνία το 2018 από τη Jolanta Graczykowska, την αποκλειστικά εντεταλμένη αντιπρόσωπο και  συντονίστρια του Original Play για την Ευρώπη από το 2002 , προκειμένου να προωθήσει και να εφαρμόσει τις αντιλήψεις  και πρακτικές του Original Play  στην Ευρώπη και Διεθνώς .

Το όνομα “Original Play” και το Original Play λογότυπο είναι διεθνώς κατοχυρωμένα  Trademarks και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγγραφη άδεια από το Διεθνές Ιδρυμα για το Original Play για την προώθηση ή προσφορά εργαστηρίων , σεμιναρίων ή εκδηλώσεων υπό το όνομα Original Play , είτε δωρεάν ή με αντίτιμο .

Foto of Original Play

Foto of Original Play

Οι μαθητευόμενοι του Original Play μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους να παιζουν με τα παιδιά είτε δωρεάν ή με χρηματικό αντίτιμο, αλλά δεν επιτρέπεται να δίνουν Σεμινάρια ή Εργαστήρια ή Εποτεία σε ενήλικους, είτε δωρεάν ή με χρηματικό αντίτιμο.

Ιδιώτες ή Οργανισμοί οι οποίοι δεν είναι στη λίστα είτε των μαθητευόμενων ή των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στον ιστοχώρο  του Διεθνούς Ιδρύματος για το Original Play , δεν χαίρουν αναγνώρισης από το Ίδρυμα.

Οι υπευθυνότητες του Ιδρύματος είναι διαχωρισμένες ανάμεσα στο Εποπτικό  Συμβούλιο, Το Διαχειριστικό Συμβούλιο  το Συμβούλιο Προγράμματος. Παρακάτω βρίσκεται η λίστα των μελών.

Το εποπτικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο

Το αυθεντικό παιχνίδι επιδιώκει  τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των ατόμων και των ομάδων, αντικαθιστώντας τη βία και την επιθετικότητα με καλοσύνη και αγάπη . Επιδίωξη επίσης είναι να κάνει κάθε παιδί να αισθάνεται ασφαλές και αγαπητό.

Original Play: Περιέργεια

Foto of Original Play

Foto Original Play

Original Play:

 • Προτείνει μια εναλλακτική στη επιθετικότητα και τη βία, χωρίς τη χρήση εξαναγκασμού/ παραβίασης, ενώ διατηρεί την αυτοεκτίμηση του εαυτού καθώς επίσης και των αλλων,
 • Προτείνει επιλογές πιθανών αντιδράσεων στη επιθετικότητα, τη βία τον φόβο χωρίς να υπάρχει ανάγκη εκδίκησης,
 • αλλάζει βαθιά ριζομένες αρνητικές συνήθειες και μοτίβα συμπεριφοράς σε νέες συνήθειες που βασίζονται στην αγάπη, στην αίσθηση του «ανήκειν» και την ασφάλεια,
 • Δημιουργεί ένα ασφαλές χώρο για την μετατροπή της φυσικής και λεκτικής βίας,
 • Προωθεί την αίσθηση του ανήκειν ως την καλύτερη εναλλακτική για το φόβο και τον ανταγωνισμό,
 • Δημιουργεί βάση για βελτιστοποίηση των συνθηκών μάθησης, δημιουργικότητας και αυτό –αναπτυξης,
 • Αυξάνει τη πιθανότητα προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα και σε συνθήκες αλλαγής.

Το αυθεντικό παιχνίδι είναι:

 • μια προληπτική παρέμβαση και μια στρατηγική διαχείριση  στην οποία  χρησιμοποιείται η δύναμη του φυσικού παιχνιδιού για να ενεργοποιηθούν οι φυσικοί μηχανισμοί της ανάπτυξης και της υγείας.
 • Μια ψυχολογική και σωματική  μέθοδος.  Είναι ο συνδυασμός γνωστικής συναισθηματικής και αισθησιοκινητικής μάθησης , η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή και να αναπτυχθεί κυρίως  μέσω της πρακτικής εφαρμογής.
 • Δεν εμπεριέχει ανταγωνισμό ,  αντιπαλότητα και αισθήματα νίκης και ήττας.
 • Μια  πανανθρώπινη μέθοδος , πέρα από πολιτισμικά , κοινωνικά και γλωσσικά όρια
 • Θέτει τις βάσεις για τη  διαπροσωπική επικοινωνία και πολιτισμική  ενσωμάτωση.
 • Ο χώρος συνάντησης που μπορούμε να αισθανθούμε ότι ανήκουμε σε μία ομάδα , χωρίς κοινωνικούς διαχωρισμούς/

book cover "Playing by Haeart"

Το πρόγραμμα "Original Play" είναι το αποτέλεσμα περισσότερων από 40 ετών έρευνας του O. Fred Donaldson, Ph.D. για τη συμπεριφορά των παιδιών, των ενηλίκων και της άγριας ζωής.

Ο Fred περιέγραψε για πρώτη φορά το Original Play το 1997 στο βιβλίο του,

"Playing By Heart, The Vision & Practice of Belonging"

Ο Fred επέκτεινε τις θεωρίες του Original Play στο δεύτερο βιβλίο του, που δημοσιεύθηκε το 2017,

"Playing For Real: Re-Playing The Game of Life"

book cover "Playing For Real"

Foto Original Play

Η σχέση που χτίζεται μέσα από το παιχνίδι αποτελεί μια από τις εμπειρίες με υψηλή αξία , καθώς  μέσα από αυτή τη σχέση  μπορούμε να εξασφαλίσουμε πιο υγιή  και ειρηνικά παιδιά, οικογένειες , κοινότητες και έθνη. Αυτό είπε  η 10 χρονη  Αννα για το αυθεντικό παιχνίδι

«Το  παιχνίδι μπορεί να πει στον κόσμο ότι δε σου αρέσει αυτό που κάνεις και να μη βλάψεις κανένα ενώ το κάνεις».

Η ασφάλεια η αγάπη και η αποδοχή του Αυθεντικού Παιχνιδιού , αλλάζουν το μοτίβο  της συνηθισμένης  επιθετικής συμπεριφοράς , της βίας και της εκδίκησης , συμπεριφορές που  διαταράσσουν  την πρόσδεση των παιδιών, την ικανότητα  λήψης αποφάσεων και  την αντίληψη  του κινδύνου.

Βασική αρχή του Αυθεντικού παιχνιδιού αποτελεί η ιδέα ότι η καλοσύνη και η ενότητα υπάρχει στον πυρήνα του κόσμου  και μπορεί να γίνει αντιληπτή  και να τη βιώσουμε. Αυτή η ενέργεια μπορεί να επαναπροσδιορίσει την σχέση μεταξύ μυαλού περιβάλλοντος

Μέσω αυτής της δυναμικής μεταμόρφωσης , ένα άτομο  υφίσταται  πιθανά συγκεκριμένες και βιώσιμες αλλαγές που είναι προφανείς. Αυτό το μοτίβο αλλαγής έχει δυο βασικές ποιότητες χαρακτηριστικά:  εμπλουτισμός των δυνατοτήτων επιλογής και ευελιξία στην  ικανότητα για αλλαγή.

Τα οφέλη του αυθεντικού παιχνιδιού δεν περιορίζονται μόνο στα παιδιά , αλλά είναι διαθέσιμα σε όλους μας

Foto of Original Play

Τα οφέλη  του Αυθεντικού παιχνιδιού είναι

 • Η ικανότητα να αναγνωρίζεις το καλό από το κακό άγγιγμα επαφή
 • Βελτιώνει την αυτοεκτίμηση , την συναισθηματική ευελιξία και αυξάνει την αποδοχή των διαφορών
 • Μειώνει την αγωνία, το άγχος και την άμυνα
 • Μια  ικανότητα πέρα από τον ανταγωνισμό
 • Μια ενεργή συνήθεια ευγένειας/καλοσύνης
 • Ανάπτυξη μια συνολικής αίσθησης του ανήκειν
 • Μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την άμυνα του εαυτού, άμυνα απτική, σωματική κόπωση και τραύματα.
 • Αυξάνει το εύρος της κινητικότητας, της λεπτής και αδρής διερεύνησης , ισορροπίας, ανθεκτικότητας και ευελιξίας.
 • Θετικά αποτελέσματα στο αμυντικό σύστημα , καρδιακό και ενδοκρινικό
 • Αυξάνει την πλαστικότητα του μυαλού

Foto Original Play Workshop

To Original Play απευθύνεται σε

 • Ενήλικες , καθηγητές, δασκάλους όλων των επιπέδων  και ειδών εκπαίδευσης, εργαζόμενους σε εκπαιδευτικά , πολιτισμικά και ινστιτούτα προστασίας παιδιών, παιδικούς σταθμούς, κέντρα παιδιών με ειδικές ικανότητες, και επανένταξης παιδιών, κέντρα παραβατικών ανηλίκων, και άλλα κέντρα που παρέχουν εκπαίδευση και βοήθεια σε παιδιά, ακόμα και σε άτομα όπως αστυνομική , υποψήφιοι  αστυνομικοί και λοιποί εργαζομενοι στις  υπηρεσίες υγείας , που έχουν να διαχειριστούν καταστάσεις  συγκρούσεων .

 • Παιδιά και έφηβοι ανεξαρτήτου κουλτούρας , ηλικίας , ψυχο-κινητικής ανάπτυξης .

Η πρακτική του Original Play είναι χρήσιμη στη καθημερινή ζωή.

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο μαθαίνουν:

 • Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο μαθαίνουν:
 • διαχείριση των συγκρούσεων και του  ανταγωνισμού στην προσωπική και επαγγελματική ζωή,
 • επίτευξη της αίσθησης ασφάλειας, ανήκειν, και εμπιστοσύνης σε όλες τις σχέσεις με τους άλλους,
 • διαχείριση άγχους και φόβου,
 • διαχείριση καταστάσεων έκπληξης και αλλαγής
 • Αλλαγή επαναλαμβανόμενων μοντέλων συμπεριφοράς  από επιθετικότητα, θυμό και βία σε ευγένεια , στοργή και  ειλικρίνεια.
 • βελτίωση της συναισθηματικής  ευελιξίας και της αυτοεκτίμησης
 • Καλλιέργεια μη λεκτικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων

Τα εργαστήρια προετοιμάζουν τους ενήλικους για την αποτελεσματική συμμετοχή τους και ενσωμάτωση τους στο παιχνίδι παιδιών και εφήβων

Foto of Original Play Workshop

ΟΙ συμμετέχοντες στο εργαστήριο επίσης μαθαίνουν:

 • Ποιος είναι ο ρόλος του παιχνιδιού στη ζωή των παιδιών,
 • Πώς το παιχνίδι δημουργεί  δυνατά θεμέλια για την μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών.
 • Ποιος είναι ο ρόλος των ενηλίκων στο παιχνίδι
 • Πώς να συνυπάρχουν έφηβοι και παιδιά στο παιχνίδι

Το Πρόγραμμα Original Play, έχει τη σύσταση από το Εθνικό  εν -ενεργεία Κέντρο Εκπαίδευσης Δασκάλων στη Πολωνία , για τις αξίες του,  που προωθεί την απλότητα και τη ποικιλία.

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται κυρίως για τα άτομα που μετά από τη παρακολούθηση εργαστηρίων στο Original Play,  και αρχίζοντας και παίζουν με τα παιδιά,  αποφασίζουν και επιθυμούν να ακολουθήσουν το Original Play δεσμευόμενοι σοβαρά σε αυτό.

Ο ακόλουθος οδηγός γράφτηκε  για  6 λόγους:

 1. Κάποιες φορές τα άτομα χρειάζονται τη δική μας σύσταση
 2. Κάποια άτομα θεωρούν ότι μπορούν να διδάξουν Original Play ή να καθοδηγήσουν άλλους στο παιχνίδι με τα παιδιά , αφού έχουν κάνει κάποια εργαστήρια.
 3. Για να εστιάσουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες στην ανάγκη να μάθουν το Original Play  από τα παιδιά,  είναι απαραίτητο, για κάθε άτομο που  θέλει να συνεχίσει την εξέλιξη του με το Original Play να έχει μια βαθειά κατανόηση της ευθύνης και της ακεραιότητας που συμπεριλαμβάνει αυτή η επιλογή.
 4. Είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε κάποιες   κατευθυντήριες γραμμές  που  δείχνουν  το  εύρος και το  βάθος  της δέσμευσης που απαιτεί το Original Play,  έτσι ώστε:
 5. Να βρεθούν τρόποι σύνδεσης και υποστήριξης  μεταξύ των ατόμων  που παίζουν.
 6. Να μάθουν πως μπορεί να παρουσιάζουν τον εαυτό τους δημόσια, αποτελεσματικά.

Foto Fred Donaldson

Foto of Original Play Workshop

Συχνά δεχόμαστε την ερώτηση : Πότε μπορώ να διδάξω Origian Play; Αυτή η ερώτηση δεν είναι σωστή. Όσο περισσότερο παίζουμε , τόσο αντιλαμβανόμαστε ότι γνωρίζουμε όλο και λιγότερα. Οπότε  η ερώτηση  τίθεται ως : Πώς μπορώ να συνεχίσω να μαθαίνω από το Original Play.

Ενώ είναι δύσκολο να δώσουμε έναν ορισμό του  Original Play, η βιωματική διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στo να επισημάνουμε σημαντικά σημεία  και να γίνει μια καθοδήγηση . Για κάποιον που επιδιώκει να μάθει να παίζει, χρειάζεται  ένα περιβάλλον που προάγει την ευγένεια, την συμπόνια,  την καλοσύνη στη σκέψη , το πνεύμα και τη δράση. Αυτή είναι η οικολογία του παιχνιδιού έτσι όπως δημιουργείται από τα παιδιά. 

Ακολουθεί το πρώτο βήμα για τη μαθητεία του Original Play. To Original play, είναι μια μακροχρόνια και κάποιες φορές δύσκολη ψυχο-σωματική και πνευματική άσκηση.  Κάθε άτομο μπορεί να παίζει διαφορετικά αλλά όλοι εφαρμόζουν τις ίδιες αρχές στο παιχνίδι. Όταν ξεκινάμε να παίξουμε μετά από χρόνια που έχουμε σταματήσει  να το κάνουμε , φέρνουμε διαφορετικές συνήθειες και  υπόβαρθο. Οπότε, η διάρκεια της μαθητείας εξαρτάται από το άτομο. Σε τελική ανάλυση ο καθένας μόνος του είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του στο Original Play.

H Μαθητεία στο Original Play δεν έχει σταθερή διάρκεια. Η μαθητεία του Φρεντ για παράδειγμα συνεχίζει για πάνω από 45 χρόνια τώρα.

Όποιοι επιδιώκουν μια μαθητεία στο Original Play πρέπει να είναι ικανοί να δουν πέρα από τις κατηγορίες και να αγγίζουν την καρδιά αυτών με του οποίους παίζουν. Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να το ανακαλύψεις αυτό. Το Original Play δεν μπορεί να διδαχτεί , μαθαίνεται βιωματικά μόνο. Καθώς παίζεις λαμβάνεις απ’ ευθείας και μια  από πρώτο χέρι εμπειρία της ύπαρξης του άλλου… Πρέπει να μάθεις να σέβεσαι το γεγονός ότι σε αυτό το Δούναι και λαβείν είσαι υπο καθοδήγηση. Θα νιώσεις τη δύναμη σου και την αδυναμία σου. θα μάθεις να παίζεις με τη ψυχή σου , όχι με το εγώ σου.

Ακολουθούν οι κατευθυντήριες   θεμελιώδεις βάσεις  του Original Play.  Πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι το Original Play διδάσκεται από τους ειδικούς- τα παιδιά. Κανένας δεν μπορεί να μάθει το Original Play από τους ενήλικους, ούτε παρακολουθώντας μόνο εργαστήρια. Τα εργαστήρια είναι εισαγωγικά και αποτελούν εκπαίδευση πρόσβασης- αυτό είναι μια εκπαίδευση που προετοιμάζει το άτομο να μπορεί να διδαχτεί από τα παιδιά.  Μόνο τότε η εμπειρία μας, η εκπαίδευση μας  και ο χρόνος θα διευρύνουν την συμπόνια μας,  καθώς  παίζουμε μέσα  στη καθημερινή ζωή.

 

Foto of Original Play

Ακολουθούν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μαθητεία στο Original Play.  Τα  παρακάτω στοιχεία δεν είναι απολύτως πλήρη. Πρόθεση είναι  να δώσουν σε αυτούς που ήδη παίζουν ένα σημείο αναφοράς ή έναν υπαινιγμό για τη κατεύθυνση που χρειάζεται να ακολουθήσουν. Τα νούμερα είναι τα ελάχιστα. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού  «Συστημένου μαθητευόμενου»

Η μαθητεία αποτελείται από κατ’ ελάχιστο:

 • 3 χρόνια συνεχούς και συστηματικής ενασχόλησης με το παιχνίδι με παιδιά και εφήβους.
 • 100 ώρες παιχνιδιού με παιδιά το χρόνο = 300 ώρες παιχνιδιού με παιδιά.
 • 2 βασικά εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • 2 Προχωρημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • 2 ατομικές εκπαιδεύσεις με τη Jolanta ή τον Fred
 • 3 εποπτείες , που περιλαμβάνουν έναν αριθμό συναντήσεων παιχνιδιού με διαφορετικών ειδών παιδιά υπό την ατομική καθοδήγηση της Jola (mentoring)
 • 300 ώρες παιχνιδιού πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 100 ώρες με παιδιά ειδικών ικανοτήτων.
 • Ελάχιστος αριθμός παιδιών που έχουμε παίξει  σε 3 χρόνια =3000 συμπεριλαμβανομένων  εφήβων  και διαφορετικών ειδών  νηπιαγωγεία (δημόσια , ιδιωτικά, μεικτά, ειδικοί παιδικοί σταθμοί)  και διαφορετικών ειδών σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) παιδικούς σταθμούς και ορφανοτροφεία.
 • 300 ώρες παιχνιδιού να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τα ιδρύματα συμμετοχής
 • Μαθητευόμενοι που θέλουν να παρακολουθήσουν  τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ΔΕΝ μπορεί να έχουν κενό μεταξύ του εισαγωγικού σεμιναρίου και του βασικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου περισσότερο από ένα χρόνο. Εάν ο χρόνος έχει ξεπεραστεί οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επαναλάβουν το εισαγωγικό σεμινάριο.
 • Από τους μαθητευόμενους μόνο εκείνοι που έχουν συμπληρώσει την εκπαίδευση και έχουν επιβεβαιωμένο  πιστοποιητικό μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των προτεινόμενων μαθητευόμενων του επίσημου original play ιστοχώρου. Οι πιστοποιημένοι μαθητευόμενοι οφείλουν να συνεχίσουν να παίζουν με παιδιά και να παρακολουθούν εργαστήρια και ατομική εκπαιδευση και εποπτεία τουλάχιστον μια φορά το χρόνο , προκειμένου να παραμείνουν στη λίστα των προτεινόμενων μαθητευόμενων.

Το πιστοποιητικό μαθητείας αποτελεί μια επιβεβαίωση , όχι για ένα τέλος, αλλά για μια ΑΡΧΗ. Είναι ένα αποδεικτικό της ηθικής ευθύνης και δέσμευσης στην πρακτική , τη σοφία και τη συμπόνια του Original Play.

H Jolanta Graczykowska MA και ο O. Fred Donaldson Ph.D είναι οι μόνοι διορισμένοι επόπτες του Original Play.  Εκείνοι παρέχουν πιστοποιητικά συμμετοχής στα εργαστήρια και σεμινάρια ως επιβεβαίωση συμμετοχής καποιου ατόμου. Πέραν των πιστοποιητικών  συμμετοχής των  εργαστηρίων και των σεμιναρίων, Το διεθνές Ιδρυμα Original Play θα παρέχει πιστοποιητικά αναγνώρισης σε εκείνους που έχουν συμπληρώσει τα εκπαιδευτικά μαθητείας.

Τα άτομα που επιθυμούν να είναι στη λίστα του Ευρωπαϊκού ιστοχώρου ως προτεινόμενοι μαθητευόμενοι μπορούν να στείλουν τις πληροφορίες τους στηJolanta Graczykowska  . Κάθε άτομο είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζουν και για την ανανέωση τους.}

 • Όνομα , Διεύθυνση , Τηλέφωνο, Email
 • Είδος και Ημερομηνία Σεμιναρίων Original Play, πρακτική εκπαίδευση (όχι από εργαστήρια)
 • Χρόνια και ώρες εμπειρίας εφαρμογής του Original Play με παιδιά.
 • Είδος και αριθμός ιδρυμάτων με παιδιά στα οποία έχετε παίξει.

Διαλέξεις

Ο Fred Donaldson περιγράφει πώς ανακάλυψε το Original Play παίζοντας με μικρά παιδιά. Σε αυτές τις εισαγωγικές διαλέξεις, μιλάει με ένα προσωπικό και συγκινητικό τρόπο για την ιδιαίτερη εμπειρία του να παίζει με  παιδιά, ανθρώπους σε ειδικές περιστάσεις ζωής και με άγρια ζώα. Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο, δείχνει στο κοινό πώς παίζει με τα ζώα, με ενήλικους και λύκους και απαντά στις ερωτήσεις του κοινού.

Foto Fred Donaldson

Τα εργαστήρια και τα σεμινάρια του Original Play  δεν γίνονται για λόγους ψυχαγωγίας αλλά ως εισαγωγή και υποχρεωτικές  πρακτικές συναντήσεις, για αυτό και χρειάζεται να παρακολουθούνται εξακολουθητικά.

Το εργαστήρια και τα σεμινάρια του Original Play  είναι σχεδιασμένα όχι μόνο να διδάσκουν τους συμμετέχοντες πώς να παίζουν, αλλά κυρίως πώς να κάνουν του εαυτούς τους πιο εύκολα προσεγγίσιμους στα παιδιά έτσι ώστε να μπορούν να μετά να διδαχθούν τις δεξιότητες του παιχνιδιού από τα ίδια τα παιδιά.

Foto of Original Play Lecture

Εισαγωγικό Εργαστήριο

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εισάγει  τους συμμετέχοντες στο όραμα και τη πρακτική του Original Play. Το εργαστήριο κάνει  μια εισαγωγή στις διαφορετικές διαστάσεις  των σχέσεων  του Original Play  όπως τα παιδιά και τα ζώα έχουν διδάξει.  Αυτό το εργαστήριο θα σας ενθαρρύνει να γίνετε πιο προσιτοί στο αυθεντικό παιχνίδι των παιδιών και να ξανα- ανακαλύψετε τις δυνατότητες του παιχνιδιού στη καθημερινή σας ζωή. 

Προχωρημένο Εργαστήριο

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η περαιτέρω καλλιέργεια των δεξιοτήτων που παρουσιάστηκαν στο εισαγωγικό εργαστήριο, έτσι ώστε να μάθουμε  παίζοντας με ασφάλεια, με μεγάλη γκάμα διαφορετικών  παιδιών και να εφαρμόζουμε τις αρχές του Αυθεντικού Παιχνιδιού  σε μεγάλος εύρος  καταστάσεων της ζωής μας.

Foto of Original Play

Εργαστήριο Παιχνιδιού με άλογα

Δεν πρόκειται για ένα εργαστήριο ιππασία ή εξημέρωσης αλόγων. Δεν έχει να κάνει καν με τους ανθρώπους και τα άλογα. Αφορά στο συναίσθημα του ανήκειν  που ενώνει ανθρώπους και άλογα πέρα από κατηγορίες

Πρακτική Εκπαίδευση

Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εισαγωγικό εργαστήριο και το προχωρημένο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν μαζί με τον Fred Donaldson ή/ και τη Jolanta Graczykowska στο παιχνίδι τους με παιδιά, να διερευνήσουν τη δουλειά τους και να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδρίες παιχνιδιού.

Βασικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Προαπαιτούμενο για τη παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι ένα τουλαχιστον εργαστήριο και παιχνίδι με παιδιά . Ο σκοπός του βασικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι διπλός: 1. Να δώσει στους συμμετέχοντες μια εποπτευόμενη, έντονη εμπειρία παιχνιδιού με πολλά παιδιά σε διαφορετικές περιστάσεις. 2. Να παρέχει στα άτομα από όλη τη Ευρώπη που ενδιαφέρονται για το Original Play να συναντηθούν μεταξύ τους, να μοιραστούν εμπειρίες και να δημιουργήσουν την πιθανότητα συνεργασίας στο μέλλον.

Προχωρημένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Προαπαιτούμενα παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι  τουλάχιστον δύο εργαστήρια και ένα βασικό σεμινάριο και παιχνίδι με παιδιά. Σκοπός του προχωρημένου σεμιναρίου είναι να επίσης διπλός: 1. Να ενισχύσει την υπευθυνότητα των συμμετεχόντων όσον αφορά στη καθοδήγηση μιας ομάδας παιχνιδιού και τη συμμετοχή σε μια έντονη εμπειρία παιχνιδιού με πολλά διαφορετικά παιδιά σε διαφορετικές συνθήκες. 2. . Να παρέχει στα άτομα από όλη τη Ευρώπη που ενδιαφέρονται για το Original Play να συναντηθούν μεταξύ τους, να μοιραστούν εμπειρίες και να δημιουργήσουν την πιθανότητα συνεργασίας στο μέλλον.

Foto of Original Play

Original Play Christiaan

Ατομική Εκπαίδευση

Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει το Εισαγωγικό και το Προχωρημένο Εργαστήριο  μπορούν να ταξιδέψουν μέχρι τη Πολωνία για μια εντατική, ατομική «ένας προς ένα» πρακτική εκπαίδευση με τη Jolanta Graczykowska, προκειμένου να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες τους σε ατομικό επίπεδο. Ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου, μπορούν να συνοδεύσουν την Jolanta  σε μεικτά ή ειδικά, ιδιωτικά ή δημόσια νηπιαγωγεία, σχολεία , έτσι ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους όσον αφορά στη  δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου  παιχνιδιού και τη γνώση τους σχετικά με το πώς να διαχειριστούν ειδικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αυθεντικού παιχνιδιού.

Εποπτεία

Μαθητευόμενοι μπορεί να ζητήσουν από τον Fred Donaldson και τη  Jolanta Graczykowska να τους συνοδέψουν σε ιδρύματα που εφαρμόζουν συνεδρίες Original Play προκειμένου να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν στη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων που έχουν.

Τα άτομα που παρατίθενται σε αυτή τη σελίδα ακολουθούν τις οδηγίες για την εκπαίδευση στο Original Play όπως ορίζεται από τους Jolanta Graczykowska, MA και O. Fred Donaldson, Ph.D.   legal disclaimer   Στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφίες, φωτογραφίες και βιογραφικά σημειώματα μπορούν να βρεθούν στη σελίδα προφίλ κάθε ατόμου κάνοντας κλικ στη φωτογραφία του προφίλ ή στο όνομά του.

O. Fred Donaldson, Ph.D

The gallery was not found!

Jola Graczykowska, MA

The gallery was not found!

Μαθητευόμενοι

The gallery was not found!

εργαστήρια

The gallery was not found!

Νότια Αφρική

The gallery was not found!

Λίβανος

The gallery was not found!

εργαστήριο ζώων

The gallery was not found!

Logo Original Play Greece