Experiences

Robert Czesław Pióro

Robert Czesław Pióro

Contact
Contact
Kontakt
Kontakt
About me
About me
O mnie
O mnie

Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Działam jako animator kultury i animator społeczny. Jestem pierwszym mężczyzną w Polsce, który został przeszkolony w programie Original Play oraz pomysłodawcą powstania Międzynarodowej Fundacji Original Play i członkiem jej Zarządu. Naście lat temu, poszukując ciekawych szkoleń dla własnego rozwoju, trafiłem przypadkiem na warsztaty z Pierwotnej Zabawy – ale nie wierzę w przypadki. Pasjonuje mnie kultura tradycyjna, a szczególnie muzyka, taniec i śpiew oraz wspólnotowy i pokoleniowy wymiar społeczeństwa. W sercu mam upowszechnianie Pierwotnej Zabawy, gdyż jestem przekonany, iż utrwalona społecznie i pokoleniowo może pomóc rodzinom i przynieść piękną zmianę. Poznając to podejście mogę bardziej świadomie w wymiarze niewerbalnym, okazywać więcej miłości. Bawiąc się z dziećmi doświadczyłem też ile mogę nauczyć się od nich i jak bardzo Pierwotna Zabawa zmienia mnie całościowo jako osobę. To bardzo głębokie zjawisko, integrujące złożoność bycia człowiekiem. Zajmuję się docieraniem do nowych odbiorców i partnerów oraz organizacją wydarzeń, na których ludzie mogą odkrywać filozofię Pierwotnej Zabawy.

Experiences
Experiences
Doświadczenia
Doświadczenia

W roku 2021 byłem stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu upowszechniania kultury. Ukończyłem „Akademię Innowatorów Społecznych” ASHOKA oraz Szkołę Trenerów rozwoju społecznego „SIEĆ”, a także szkolenie z facylitacji Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.