Event Categories

EnglishDeutschNederlandsPolskiSverigeΕλλάδαČeská republika
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

International Basic Training Seminar, Warsaw 18-20.03.2024

March 18/4:00 pm - March 20/5:00 pm

International Basic Training Seminar

18.03.2024/3h of workshop

19.03.2024/ 3 h of play sessions, 1h of discussion

20.03.2024/4h of play session, 1 h of discussion

The program of basic seminar March 18-20, 2024 includes intensive workshop improving the skills of using play. We will go through some exercises and discuss issues related to the use of play in work and childcare.

Next two days we will visit kindergartens, integration kindergarten, private kindergartens and schools, primary school and special school. We will play with children in different age, about different mental and physical development. Every day we will discuss of practical questions. The seminar is addressed to participants of Original Play workshops, specialists working with kids, teachers, educators, psychologists, therapists, social workers and other guardians taking care of children in educational, social and medical institutions, interested in enriching their work skills, improving the ability to support children in the development and learning.

The seminar is an opportunity to exchange experiences and reflect on the subject of education, upbringing and child care. It is conducive to getting to know each other and establishing cooperation.

The seminar will start on March 18 at 16.00 and stop on March 20 at 17.00.

Place: Poland/Warsaw.

The number of participants: max. 7 people.

Registration and contact: Jolanta Graczykowska, jola@originalplay.pl

Międzynarodowe Podstawowe Praktyczne Seminarium Original Play

18.03.2024: 3 godz. warsztat

19.03.2024: 3 godz. zajęć z dziećmi, 1 godz. omówienia praktyki

20.03.2024: 4 godz. zajęć z dziećmi, 1 godz. omówienia praktyki.

Program praktycznego seminarium 18-20.03.2024 r. zawiera warsztat doskonalący umiejętności zastosowania zabawy pierwotnej i zajęcia z dziećmi. Warsztat opierać się będzie na ćwiczeniach praktycznych. Omówione zostaną podstawowe kwestie związane z zastosowaniem zabawy w pracy i opiece nad dziećmi. W ciągu kolejnych dwóch dni odwiedzimy przedszkola, integracyjne, prywatne przedszkola i szkoły, szkołę podstawową i szkołę specjalną. W tych placówkach będą odbywały się zajęcia zabawy z dziećmi w różnym wieku, o różnym poziomie rozwoju psychofizycznego. Uczestnicy szkolenia będą mogli obserwować zajęcia i asystować Jolancie Graczykowskiej w Jej pracy z dziećmi. Każdy dzień kończy się omówieniem praktyki. Seminarium adresowane jest do absolwentów szkoleń Original Play, specjalistów pracujących z dziećmi, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, opiekunów zastępczych, którzy zainteresowani są wzbogaceniem swojego warsztatu pracy,  doskonaleniem umiejętności wspierania dzieci w rozwoju i uczeniu się.

Seminarium jest okazją do wymiany doświadczeń i refleksji nad edukacją, wychowaniem i opieką nad dziećmi. Umożliwia wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy.

Seminarium rozpocznie się 18.03.2024 o godz. 16.00 i zakończy się 20.03.2024 o godz. 17.00.

Liczba uczestników: max. 7 osób.

Miejsce: Warszawa.

Zapisy i kontakt: Jolanta Graczykowska, jola@originalplay.pl

Organizer

Centrum Promocji ORIGINAL PLAY, Jolanta Graczykowska
Phone:
+48 602318464
Email:
jola@originalplay.pl
Website:
www.originalplay.eu

Venue

Warszawa, Polska
Warszawa, Poland

Event Categories

EnglishDeutschNederlandsPolskiSverigeΕλλάδαČeská republika