Event Categories

EnglishDeutschNederlandsPolskiSverigeΕλλάδαČeská republika
Loading Events

« All Events

Kurs podstawowy / Introductory workshop 2-3.03.2024, Warszawa

March 2/9:00 am - March 3/1:00 pm

Kurs podstawowy dla nauczycieli, specjalistów pracujących z dziećmi, terapeutów oraz osób zainteresowanych własnym rozwojem, poprawą komunikacji i umiejętnością budowania pozytywnych relacji z innymi.

Tematyka szkolenia: Doskonalenie umiejętności wychowawczo- opiekuńczych, zwłaszcza w zapobieganiu i bezpiecznym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami szkolnymi tj. konflikty, agresja, autoagresja, przemoc fizyczna, werbalna, wycofanie społ., lęki, problemy emocjonalne dzieci, problemy z adaptacją i integracją grupy.

Zakres i realizacja szkolenia

Program szkolenia oparty jest na programie profilaktyczno- interwencyjnym Original Play, w  zakresie zapobiegania agresji, konfliktów i zjawiska wykluczenia społecznego, reagowania bez agresji na trudne emocje i zachowania dzieci oraz wspierania poprzez zabawę pierwotną rozwoju i procesu uczenia się dzieci. Prezentuje alternatywę dla agresji i przemocy, bez potrzeby użycia siły, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej wartości i nie naruszaniu tego poczucia u innych. Wzbogaca kompetencje nauczycielskie w reagowaniu na agresję, przemoc i lęki dziecięce bez wchodzenia w mechanizmy obronne oparte na walce, czy działaniach w obronie własnej. Dostarcza umiejętności tworzenia bezpiecznej przestrzeni dla wyrażenia agresji fizycznej, czy słownej, umożliwiając jednoczesne jej przekształcenie.

Opis szkolenia

Szkolenia ma charakter warsztatowy. Składa się z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej poruszone są zagadnienia:

 • Zabawa kulturowa- zabawa pierwotna (Zapoznanie z ideą Original Play).
 • Postawy, schematy reagowania i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.
 • Alternatywne sposoby reagowania poza schematem walki i lęków (Istota zabawy pierwotnej).

Omówione są przykłady zastosowania zabawy pierwotnej w pracy z dziećmi oraz przykłady zastosowania programu Original Play w polskiej edukacji.

Część praktyczna szkolenia oparta jest na ćwiczeniach, pracy z ciałem i emocjami.

Ćwiczenia pomagają uczestnikom rozpoznawać sygnały płynące z ciała i przewzorować schematy reagowania oparte na walce i lękach w schematy oparte na poczuciu bezpieczeństwa.

Doświadczanie zabawy pierwotnej jest praktyką uważności, która pomaga zakotwiczyć się w teraźniejszości i odtworzyć w sobie umiejętność doświadczania bezpieczeństwa, odprężenia i prawdziwej wzajemności. Jest okazją do wglądu we własne emocje, uczucia i zrozumienia, jaki wpływ mają one na funkcjonowanie dzieci.

Uczestnicy warsztatu uczą się jak bez agresji reagować na trudne emocje i zachowania dzieci, tj. agresja fizyczna (konflikty rówieśnicze, zachowania destrukcyjne i autodestrukcyjne), agresja werbalna,  wycofanie społeczne, lęki, i jak stać się dla dziecka autentycznym wzorem do naśladowania, bezpieczną bazą, dzięki której dziecko zbuduje poczucie własnej wartości i w pełni, radośnie będzie mogło korzystać z całego swojego potencjału rozwojowego.

W trakcie szkolenia wykorzystane są filmiki instruktażowe, filmy i zdjęcia z realizacji programu Original Play. Uczestnicy szkolenia zapoznani są również z naukowymi publikacjami w temacie programu Original Play.

Opis kompetencji: Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o przyczynach występowania wśród dzieci przemocy, stanów depresyjnych i uzależnień, podniosą swoje kompetencje w rozpoznawaniu pierwszych symptomów świadczących o ryzyku wystąpienia tych zachowań, nauczą się wzmacniać te postawy i zachowania dzieci, które zminimalizują wystąpienie przemocy i innych trudnych zachowań na dalszych etapach rozwoju dzieci, dowiedzą się jak przekształcić negatywne nawyki, wzorce i schematy zachowań dzieci w nawyki i wzorce niezbędne do prospołecznego funkcjonowania. Nauczyciele zwiększą swoje kompetencje w obszarze wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, miłości i więzi, podstawowych warunków do prawidłowego rozwoju i uczenia się dzieci.

Udział w szkoleniu wpływa korzystnie na kondycję psychofizyczną uczestników, obniża napięcie psychofizyczne, zmniejsza poziom stresu i podatność na negatywny wpływ stresu zawodowego, korzystnie wpływa na samopoczucie i efektywność pracy nauczycieli.

Korzyści z udziału w kursie Original Play dotyczą dorosłych, i pośrednio dzieci. Zawierają między innymi:

 • zapobieganie agresji, konfliktom i zjawisku wykluczenia wśród dzieci,
 • redukcję agresji, przemocy i innych trudnych zachowań w relacjach międzyludzkich,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa,
 • obniżenie poziomu stresu,
 • redukcję lęków, uczucia bezradności w trudnych sytuacjach,
 • wzrost empatii, współodczuwania,
 • wzrost tolerancji i akceptacji różnic,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, integracja z grupą,
 • zwiększenie możliwości adaptacyjnych do nowych sytuacji i warunków,
 • umiejętność współdziałania w grupie,
 • integrację procesów poznawczych, senso- motorycznych i emocjonalnych.

 

Introductory workshop, March 2-3, 2024, Poland, Warsaw

The workshop is addressed to parents, teachers, specialists working with children in schools, kindergartens, care and educational institutions, therapeutic centers, social workers, foster care carers and other professionals working  with kids and youth.

The basic theme of the workshop will be prevention and safe, effective dealing with children’s difficult emotions and behaviors, i.e. conflicts, aggression, self-aggression, physical and verbal violence, social withdrawal, fears, children’s emotional problems, problems with adaptation and group integration.

Participants of the workshop will learn on how to prevent: aggression, conflicts, social exclusion among children, how to recognize signals indicating the risk of aggression.

Participants of the workshop will improve their skills in fallowing areas:

 • reacting to difficult emotions and behavior of children, safe for the child and for themselves,
 • dealing with aggression and self-aggression in children,
 • strengthening the emotional condition of children,
 • reducing children’s fears,
 • increasing children’s adaptive abilities,
 • supporting the child in establishing safe relationships,
 • supporting the child’s development potential,
 • they increase the effectiveness of educational, care and therapeutic activities.

Participation in the workshop has a positive effect on the psychophysical condition of the participants, reduces psychophysical tension, reduces the level of stress and susceptibility to the stress, positively affects the well-being and efficiency of teachers and other specialists working with children.

Place: Poland, Warsaw.

02.03.2024, 9.00- 17.00

03.03.2024, 9.00- 13.00

Registration and contact: Jolanta Graczykowska, jola@originalplay.pl

Details

Start:
March 2/9:00 am
End:
March 3/1:00 pm
Event Categories:
, , , , , , ,

Venue

Coach Wise S.A., ul. Jana Czeczota 31, Warszawa
ul. Jana Czeczota 31
Warszawa, mazowieckie Poland

Organizer

Centrum Promocji ORIGINAL PLAY, Jolanta Graczykowska
Phone:
+48 602318464
Email:
jola@originalplay.pl
Website:
www.originalplay.eu

Event Categories

EnglishDeutschNederlandsPolskiSverigeΕλλάδαČeská republika