Uncategorized

Poland

Celem Fundacji jest:

1. działalność edukacyjna, w szczególności w zakresie propagowania i wdrażania idei i praktyki Original Play w różnych aspektach życia społecznego, a także tworzenia standardów i dbania o jakość przekazu idei Original Play oraz koordynowania, integrowania i archiwizowania działań podmiotów zaangażowanych w realizację idei Original Play,

2. działalność edukacyjna i kulturalna, w szczególności zmierzająca do zbudowania powszechnego postrzegania dzieciństwa jako najistotniejszego etapu rozwoju człowieka, mającego wpływ na całe jego życie, życie społeczeństw i budowanie pokoju na świecie,

3. działalność edukacyjna zmierzająca do poprawy relacji międzyludzkich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zastosowanie Original Play, zwłaszcza w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemu agresji, przemocy i zjawiska wykluczenia społecznego,

4. działalność naukowa i naukowo-badawcza, w szczególności w zakresie badania wpływu Original Play na jakość życia społecznego,

5. działalność dobroczynna i charytatywna.

Międzynarodowa Fundacja Original Play została ustanowiona w 2017 r. przez Jolantę Graczykowską, jedynego oficjalnego, uprawomocnionego przedstawiciela i koordynatora Original Play na Europę, która od 2002 roku propaguje i wdraża ideę oraz praktykę Original Play w Europie i w innych częściach świata.

Nazwa Original Play posiada znak towarowy i nie może być użyta do promowania lub oferowania warsztatów, seminariów, czy innych działań pod nazwą Original Play bez pisemnej zgody Jolanty Graczykowskiej.

Praktykanci Original Play mogą prowadzić zajęcia z dziećmi nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem, ale nie mają uprawnień do prowadzenia seminariów, warsztatów, czy monitorowania pracy dorosłych nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem.

Osoby indywidualne lub organizacje, które nie są wymienione na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji Original Play nie są rekomendowane przez Fundację.

Organami Fundacji są:
1. Rada Nadzorcza Fundacji
2. Zarząd Fundacji
3. Rada Programowa Fundacji.

Rada Nadzorcza:
Fred Donaldson Członek Rady Nadzorczej
Jolanta Graczykowska Członek Rady Nadzorczej
Urszula Foks Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:
Steve Heitzer Członek Zarządu
Jolanta Graczykowska Prezes Zarządu
Dorota Liss Członek Zarządu

Rada Programowa Fundacji:
Stefan Heitzer/ Austria
Sonja Mille/ Austria
Markus Müller/ Austria
Markus Seischab/ Germany
Henry Hovannesjan/ Germany
Angeliki Kalantzopoulou/ Greece