Experiences

Jennie Elevall

Jennie Elevall

ApprenticeFinland, Åland
Om mig
Om mig

Jag är uppvuxen vid havet på Åland och bor sedan ett par år åter där tillsammans med min dotter och sambo.

Jag har de senaste 18 åren främst arbetat med barn och unga samt studerat bland annat pedagogik, konfliktlösning och till Levande Verkstad pedagog (en skapande pedagogik) och grundskollärare (f-3).  Jag har arbetat både med yngre barn på förskola och skola och med äldre barn på fritids och i högstadiet.  Jag har även jobbat med barn med särskilda behov under längre tid på ett korttidsboende samt under kortare perioder på specialfritidshem och med skapande projekt.

Jag har ofta varvat arbete som anställd med skapande verksamhet och lek i egen regi på olika ställen. Det sista året har jag parallellt med att varit hemma och lekt mycket med min dotter (som i skrivandets stund är 2,5 år) även haft förmånen att arbeta med högstadieelever som haft behov av speciallösningar utanför skolan, samt åter med lek och Skapande i olika barngrupper och individuellt. 

Utöver min familj och arbete så är det som är mig nära och närande kontakten med naturen, eget skapande i form av måleri och skrivande, meditation och inre och yttre omställning till ett mer hållbart samhälle.

Leken (som jag kom i kontakt med första gången 2001 då Fred hade en workshop i det på den skola jag då gick och 2008 började använda mer aktivt i arbete med barn.) berör mig djupt och jag är väldigt tacksam över att kunna påminna mig om lekens förhållningssätt både i allt jag möter i mitt liv och i mitt arbete.  Jag utvecklas, påminns och lär ständigt av barnen och livet och upplever att det Original Play förmedlar är kärnan för att vi ska kunna ” be the change we want to see in the world” och skapa ett fredligt och hållbart samhälle tillsammans.

Upplevelser
Upplevelser

Platser jag har haft längre lekprojekt på/lekt regelbundet på

 • Waldorfförskolan Regnbågen, Åland, 2008-2009
 • Spafford Children center, Jerusalem (2009)
 • Sviby Daghem, Åland (2010)
 • Saga förskola, Järna (2011-2014)
 • Specialfritidhemmet Orion/vintergatan, Åland (2011-2012)
 • Björngårdsskolan (2014)
 • Asylboende, Farsta (Stockholm), 2015 
 • Skapa Min Värld, Skärholmen, 2015 
 • Lek och Levande verkstad med barn med autism via Studiefrämjandet, 2015
 • Regnbågens waldorfförskola, Åland (2018)
 • Kärnhuset, Åland, (2019)
Jag har även lekt på olika festivaler och individuellt med olika barn, samt som ”gästlekare” i andras barngrupper på många ställen i Stockholm samt i Polen när jag varit där för fortbildning och i Indien när jag volontärarbetade med barngrupper tillfälligt där.

-----

Några ord om leken från olika lekkamrater:

”This is Harmony, I love you”, sagt av Tonåring med autism, i ett hjärtvärmande ögonblick mitt i leken i Warsawa. 

”Efter att min son lekt med er har han slutat slå sin lillebror utan att jag behövt säga något”  sagt av Mamma till barn, Jerusalem. Väldigt stark upplevelse för mig att få leka för fred mitt i konflikten som var så närvarande.

”Det var också intressant hur de barn som kan uppfattas som lite klumpiga eller buffliga, under lekens gång, mjuknade och fick ett mer följsamt sätt att leka och började leka "på riktigt". Under vårterminen kunde vi till och med konstatera att deras rörelsemönster i allmänhet hade förändrats. Särskilt ett av barnen, som haft/har spädbarnsreflex-liknande problem, visade tydliga fysiska framsteg.

På det hela taget upplever jag att Original Play främjar lek på allas villkor. Är fysiskt "medvetandegörande" och ett skönt sätt att röra på sig. Det känns naturligt för kropp och själ och ger glada, öppna, tillfredställda barn. När vi hade uppehåll mellan perioderna frågade barnen ofta efter leken och Jennie. Barn är experter på var de behöver, så jag hoppas på fortsatt lek till nästa läsår! ”   

Utdrag ur en utvärdering av leken på Saga förskola, Järna där jag lekte flera år och hade förmånen att få följa och lära tillsammans med olika barn och pedagoger en längre tid.