Experiences

Martin Ledvinka

Martin Ledvinka

Member Czech Republic
Contact
Contact

tel.: 00420 724 817 189

email: martin@healinggame.cz

Kontakt
Kontact

tel.: 00420 724 817 189

email: martin@healinggame.cz

About me
About me
When working in a Day-Care Centre for people with mental handicap, my wife and I realized the need for a program offering individual-oriented support.  In 2014 we designed an individual therapy program for people with special needs we call „Healing Game“. Since the program has been quite succesful in its effects, we developed it and looked for a theoretical support and some other therapeutical approaches consistent with our method centered about enhancing the individual’s feeling of safety and competence. In 2016 we have found Original Play and since then I have been practicing the program for different groups of kids and adults and draw most valuable inspiration for our individual therapeutical work from it as well.
O mně
O mně
Během práce v denním centru pro osoby s mentálním handicapem jsme si spolu s mou ženou uvědomili potřebu nabídnout zde individuální terapeutický prostor, který by podporoval v lidech pocit bezpečí, svobody a kompetence a který jsme později nazvali „Healing Game“. Výsledky programu se ukázaly jako dobré a my jsme pro naši další práci hledali teoretické zaštítění a inspiraci v dalších přístupech, které by byly v souladu s naší ideou terapie zaměřené na konkrétního člověka. A tak jsme v roce 2016 narazili na Original Play, kterou od té doby praktikuji v práci s dětskými kolektivy i skupinami dospělých. A také z Original Play čerpám důležitou inspiraci pro svou práci terapeuta.
Experiences
Experiences
I played regularly with kids from these schools and institutions:
  • Centre for pre-school chidren from socially disadvantaged families, Šluknov, Czech Republic
  • Afternoon club for socially disadvantaged kids, Šluknov, Czech republic
  • Special elementary school, Rumburk
  • Nursery School da Vinci, Dolní Břežany, Czech republic
  • Elementary School da Vinci, Dolní Břežany, Czech republic
Zkušenost
Zkušenost
Pravidelně jsem si hrál či hraji v těchto zařízeních:
  • Předškolní klub pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, Oblastní charita Šluknov
  • Nízkoprahové zařízení pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, Oblastní charita Šluknov
  • Speciální základní škola Rumburk
  • Mateřská škola da Vinci, Dolní Břežany
  • Základní škola da Vinci, Dolní Břežany